EUROTHERM EPS F - W3

Bijeli fasadni EPS sa zarezima (W3)
EUROTHERM EPS F - W3

Opis

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) za toplinsku izolaciju fasada iznad 20 cm debljine kod novogradnja, kao i u sanaciji svih vrsta fasadnih zidova.

Karakteristike

 • odličan toplinski izolator;
 • mala vodoupojnost;
 • postojan i trajan;
 • propustan za paru;
 • smanjuje mogućnost nastanka površinske kondenzacije na unutarnjoj strani zidova;
 • neškodiv za okoliš.

Prednosti kod ugradnje

 • dobre mehaničke osobine pri maloj masi;
 • odličan prihvat na ljepila i mortove;
 • dimenzijski stabilan;
 • ne nadražuje kožu i ne mrvi se;
 • jednostavan za ugradnju.

Pojedinosti

Tehnički podaci

 • širina / dužina: 50 / 100 cm;
 • debljina ploče: 15 do 25 cm;
 • koeficijent toplinske provodljivosti λ: 0,039 W/mK;
 • koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 20 - 40;
 • razred otpornosti na požar (EN 13501-1): E;
 • vlačna čvrstoća okomito na površinu: 150 kPa.

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr