EUROTHERM EPS 200

Bijeli građevinski EPS 200
EUROTHERM EPS 200

Opis

EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS250-CS(10)200

Ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) za toplinsku izolaciju ravnih krovova i za toplinsku izolaciju podova s normalnim opterećenjem.    

Karakteristike

 • postojan i trajan;
 • dobre mehaničke osobine pri maloj težini;
 • sprječava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare koja difuzijom ulazi u građevinski dio zgrade;
 • neškodiv za okoliš.

Prednosti kod ugradnje

 • odličan prihvat na ljepila i mortove;
 • dimenzijski stabilan;
 • jednostavan za ugradnju.

Pojedinosti

Tehnički podaci

 • širina / dužina: 500 / 1000 mm;
 • debljina ploče: 10 do 300 mm;
 • koeficijent toplinske provodljivosti λ: 0,033 W/mK;
 • koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 35 - 80;
 • razred otpornosti na požar (EN 13501-1): E, 
 • tlačna čvrstoća : 200 kPa (10%def.).

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

 

Karakteristike 
CE
Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr