Česta pitanja

Obnavljajuće bojanje fasade

Željeli bi obnoviti fasadu kuće u kojoj živimo.

Sanacija fasade nakon poplave

Kako sanirati toplinsko izoliranu fasadu nakon poplava?

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr