Sanacija fasade nakon poplave

Kako sanirati toplinski izoliranu fasadu nakon poplave?

Odgovor

Najčešći problemi koji nastaju nakon poplava su:

  • mrlje i/ili ljuštenje nanosa boja na fasadnim površinama;
  • onečišćenje lož uljem, fekalijama ili toksičnim i drugim opasnim tvarima.

 Način sanacije je ovisan o vrsti i intenzitetu štete. Više o postupku sanacije možete pročitati u brošuri niže.

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr