Sanacija fasade nakon poplave

Kako sanirati toplinsko izoliranu fasadu nakon poplava?

Odgovor

Obične štete koje nastanu od poplava su:

  • mrlje ili odstupanje i ljuštenje nanosa boja;
  • zagađenost lož uljem, fekalijama ili toksičnim i drugim opasnim tvarima.

 Način sanacije je ovisan o vrsti i intenzitetu štete. Više o postupku sanacije možete pročitati ovdje.

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr