Mineralne žbuke

Tradicija na fasadi vašeg objekta.

JUBIZOL Mineral finish S

JUBIZOL Mineral finish S

JUBIZOL Mineral finish S

Mineralna zaglađena žbuka granulacije 1.5

JUBIZOL Mineral finish T

JUBIZOL Mineral finish T

JUBIZOL Mineral finish T

Mineralna zaribana žbuka granulacije 2.0

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr