Sanacija mikropukotina na fasadi

Osvježite fasadnu površinu i produžite joj životni vijek. Rješenje u 3 koraka.

Problem

Sustavno rješenje u 3 koraka

Mikropukotine na fasadi

  1. Nanos premaza za mikropukotine REVITAL Crack repair
  2. Nanos temeljnog premaza REVITAL Primer NG
  3. Bojanje mikroarmiranom fasadnom bojom REVITALCOLOR, koja premošćuje mikropukotine. 

Sustavna rješenja su informativna. Za više informacija tj. za rješenje konkretnog primjera se obratite u našu tehničku službu.

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr