Sustavna rješenja

Alge i plijesni

Alge i plijesni na fasadnim površinama

Imate poteškoća s algama i plijesnima na fasadnim površinama?

Sanacija mikropukotina na fasadi

Osvježite fasadnu površinu i produžite joj životni vijek. Rješenje u 3 koraka.

Doizolacija fasade

Objekti bez ili sa tankom izolacijom mogu imati velike gubitke topline.

Bojanje fasadnih površina

Pri bojanju fasade upotrijebimo temeljni i završni premaz. Predstavljamo vam različita rješenja za bojanje fasade...

Popravak i održavanje fasade

Predstavljamo vam nekoliko često upotrebljenih rješenja za popravak i održavanje fasade.

Ugradnja podzida

Ugradnja sustava na podzidu ima dekorativnu i zaštitnu funkciju.

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr