Sanacija mikropukotina na fasadi

Osvježite fasadnu površinu i produžite joj životni vijek. Rješenje u 3 koraka.

Problem

Sustavno rješenje u 3 koraka

Mikropukotine na fasadi

  1. Nanos premaza za mikropukotine REVITAL Crack repair - opcionalno (lokalna primjena, pukotine do 1,5 mm)
  2. Nanos temeljnog premaza REVITAL Primer NG - mikroarmirani temeljni premaz (za cijelu fasadu).
  3. Bojanje mikroarmiranom fasadnom bojom REVITALCOLOR, koja premošćuje mikropukotine. 

Sustavna rješenja su informativna. Za više informacija tj. za rješenje konkretnog primjera se obratite u našu tehničku službu.

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr