JUB predavanje na Građevinskom fakultetu u Zagrebu

Na Građevinskom fakultetu u Zagrebu JUB-ov stručnjak Ivica Vlahek, voditelj JUB akademije Hrvatska održao je zanimljivo predavanje studentima na temu „Zaštite na fasadama s JUB tehnološkim rješenjima“.

Veselimo se budućim prezentacijama i suradnji sa fakultetima.

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr