JUB sponzorirao ekološki projekt Rezolucija Zemlja

JUB ponosni sponzor najvećeg ekološkog projekta u Hrvatskoj pod nazivom „Rezolucija Zemlja“ u organizaciji Večernjeg lista. Dvodnevno oslikavanje murala u osnovnoj školi Visoka u Splitu bio je zabavan izazov za njezine učenike i volonterke udruge, a nakon oslikavanja koje je potrajalo 12 sati na površini od 3 četvorna metra „izniknuo“ je mural koji prikazuje ugroženost morskog okoliša, otpad u moru i njegov utjecaj na morski živi svijet.

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr