NOVO! Posjetite naše BIM i CAD knjižnice

Naše materijale, fasadne sustave i ton kartu smo uključili u aplikacije za upotrebu kroz sljedeće BIM i CAD programe: ArchiCAD, Revit, Allplan, AutoCAD i ZwCAD.

Aplikacija omogućuje odabir odgovarajućeg materijala (unutarnje boje, ljepila, žbuke…) i fasadnog sustava, sadrži najčešće detalje, omogućuje provjeru toplinske provodljivosti i kondenzacije vlage u odabranim konstrukcijama.

Posjetite naše BIM i CAD knjižnice sa popisom i karakteristikama JUB materijala, fasadnih sustava i nijansi ton karte.

BIM knjižnice

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr