Sudjelovanje na sajmu BAU München

Sajam BAU MÜNCHEN je jedan od najvećih svjetskih sajmova u području arhitekture, gradnje i građevinskih materijala te zasigurno najvažniji sajam u području građevinarstva u ovom dijelu Europe.

Na ovogodišnjem sajmu smo prvi put predstavili energetsku gradnju JUBHome, prikazali novosti JUB-a i fasadne sustave JUBIZOL. Svima koji su posjetili naš izložbeni prostor, srdačno zahvaljujemo!

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr