Kontakti

JUB Trgovina i promet d.o.o

Kontakti

Telefon

Besplatan info telefon, svaki radni dan od 7:00 do 15:00

0800 200 099

JUB Design Studio izložbeni salon

+385 (1) 6194 344

Računovodstvo

Tel: +385 (1) 6194 354; +385 (1) 6194 345

Fax: +385 (1) 6194 350

Logistika

Samobor: Tel: +385 (1) 6194 349; +385 (1) 6194 351

+385 (1) 6194 356;

Dugopolje: +385 (1) 6194 360

 

Tehnička potpora na terenu

Regija

Kontakt osoba

Telefon / e-mail

Grad Zagreb

Zagrebačka županija

Sisačko - moslavačka županija

Karlovačka županija

Željko Draženović

Regionalni voditelj prodaje

Tel: +385 99 2205 770

e-pošta: Zeljko.Drazenovic@jub.eu

Grad Zagreb

Zagrebačka županija

Krapinsko - zagorska županija

Roberto Rendulić

Prodajno tehnički predstavnik

Tel: +385 91 6039 772

e-pošta: Roberto.Rendulic@jub.eu

Grad Zagreb

Zagrebačka županija

Krapinsko - zagorska županija

Filip Velhes

Prodajno tehnički predstavnik

Tel: +385 99 633 0000

e-pošta: Filip.Velhes@jub.eu

Grad Zagreb

Zagrebačka županija

Međimurska županija

Dinko Pavić

Unapređivač prodaje

Tel.: +385 99 731 3760

e-pošta: Dinko.Pavic@jub.eu

Međimurska županija

Varaždinska županija

Kristijan Baranić

Regionalni voditelj prodaje

Tel: +385 99 6337 777

e-pošta: Kristijan.Baranic@jub.eu

Koprivničko-križevačka županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Virovitičko-podravska županija

Ivica Šigir

Regionalni voditelj prodaje

Tel: +385 91 224 7561

e-pošta: Ivica.Sigir@jub.eu

Osječko - baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Brodsko-posavska županija

Siniša Dragišić

Prodajno tehnički predstavnik & voditelj projekata

Tel: +385 91 6047 907

e-pošta: Sinisa.Dragisic@jub.eu

Osječko - baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Brodsko-posavska županija

Srećko Frankić

Prodajno tehnički predstavnik

Tel: +385 91 224 7562

e-pošta: Srecko.Frankic@jub.eu

Primorsko goranska županija 

Istarska županija 

Andrea Vladić

Prodajno tehnički predstavnik 

Tel: + 385 91 224 7560

e-pošta: Andrea.Vladic@jub.eu

Primorsko goranska županija 

 

Marin Škibola

Prodajno tehnički predstavnik

Tel: + 385 91 618 2204

e-pošta: Marin.Skibola@jub.eu

Dalmacija jug

Marin Martinović

Regionalni voditelj prodaje 

Tel: +385 98 236 670

e-pošta: Marin.Martinovic@jub.eu

Dalmacija sjever / Lika

Vedran Mešin

Prodajno tehnički predstavnik

Tel: +385 91 224 7500

e-pošta: Vedran.Mesin@jub.eu

Marketing

Kontakt osoba

Telefon / e-mail

Ivan Magdić

Voditelj marketinga

e-pošta: Ivan.Magdic@jub.eu

Projekti

Kontakt osoba

Telefon / e-mail

Stjepan Šokac

Voditelj projekata za središnju/sjevernu Hrvatsku

Tel: +385 99 261 5825

e-pošta: Stjepan.Sokac@jub.eu

Siniša Dragišić

Voditelj projekata za Slavoniju

Tel: +385 91 6047 907

e-pošta: Sinisa.Dragisic@jub.eu

Domagoj Delić

Voditelj projekata za Dalmaciju

Tel: +385 99 224 7530

e-pošta: Domagoj.Delic@jub.eu

Andrea Vladić

Voditelj projekata za Primorsko goransku i Istarsku županiju 

Tel: + 385 91 224 7560

e-pošta: Andrea.Vladic@jub.eu

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr