Proizvodi koji donose bonitetne bodove

U početku programa, u bonitetni sustav bit će uključeni sljedeći proizvodi:

Naziv proizvoda

Pakiranje

Broj bodova

JUPOL Classic

15.00 L

2

JUPOL Gold Advanced
(1001, 1000 i 2000)

16.00 L

6

JUPOL Latex mat
(1001, 1000 i 2000)

15.00 L

Umjesto 8, sada 16!

JUPOL Latex semi matt
(1001, 1000 i 2000)

15.00 L

Umjesto 8, sada 16!

JUPOL Latex satin
(1001, 1000 i 2000)

15.00 L

Umjesto 8, sada 16!

JUPOL Brilliant

15.00 L

8

JUPOL Block New generation

15.00 L

12

Važno je znati

O novostima i izmjenama članovi će biti redovno obaviješteni e-mailom, koji su naveli prilikom registracije u JUB Profi Club. Proizvode uključene u bonitetni program i broj bodova koje nosi pojedinačni proizvod određuje JUB i podložni su izmjenama.

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr