TAKRIL Epoxy

Dvokomponentna epoksidna boja za beton
TAKRIL Epoxy

Opis

TOP ODABIR za vrhunsku zaštitu jače opterećenih unutarnjih podnih i zidnih površina (garaže, podrumi), na kojima je zahtijevana odlična otpornost na kemijska i mehanička opterećenja.

Karakteristike

 • Štiti beton od karbonatizacije, vrhunska CO2 zapornost
 • Vrhunska otpornost na kemijska i mehanička opterećenja (približno 10x veća od najjačih vodenih akrilnih boja)
 • Odgovara standardu EN 1504-2
 • Film boje je otporan na djelovanje različitih agresivnih tekućina
 • Mogućnost strojnog i ručnog nanosa
 • Jednostavna priprema, vodena baza, jednostavno čišćenje alata

Prednosti za izvođača / investitora

 • Dugotrajna zaštita
 • Mogućnost strojnog i ručnog nanosa
 • Jednostavna priprema i aplikacija

Pojedinosti

Prosječna potrošnja

 • 180–250 ml/m2 za dvoslojni nanos

Rok trajanja

 • najmanje 12 mjeseci

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

m2
0 kg

 

 • Nijansiranje: ton karta JUB FF: D-G*, tri gotove - već pripremljene nijanse

 • Preporučujemo sa: JUKOL Primer

Ton karta

Pogledajte
Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr