e-knjižnica nijansi

U e-knjižnici nijansi su dostupne nijanse po ton karti »JUB Favourite feelings« z CIEL a*b* vrijednostima.

Za ostale programe (Archicad, ZwCad, Rewitt, AllPlan) je na raspolaganju ton karta u BIM knjižnici – aplikaciji za BIM i CAD programe. Više pronađite ovdje.

 

Upute za instaliranje ton karte u AutoCAD-u:

  1.  U AutoCAD upišite OPTIONS u naredbeni redak.
  2. Na kartici Datoteke kliknite + na opciji Lokacije ton karti boja.
  3. Prikazana su mjesta na kojima su pohranjene postojeće ton karte. Moguće je kreirati i novu lokaciju.
  4. Zatvorite prozor OPTIONS.
  5. Premjestite novi file ton karte (.acb datoteka) na željenu lokaciju za ton karte.
Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr