DECOR Marmorin Shine

Zaštitni vosak
DECOR Marmorin Shine

Opis

DECOR Marmorin Shine je vodena emulzija voska namijenjena zaštiti površina obrađenih MARMORINOM.

Karakteristike

  • povećava sjaj i vodootpornost površinama obojenim sa DECOR Marmorin;
  • otporan na mokro trljanje;
  • transparentan.

Pojedinosti

Priprema i nanošenje 
SzivacsTörlőkendőSzerszámok vízzel tisztíthatóak

Potrošnja

približno 50 ml/m2 za jedoslojni nanos

Pakiranje

Kantica 0,65l

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosno-tehnički list.

m2
0 l

Jub Design Studio

Uđite

Ton karta

Pogledajte
Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr