JEANS - izgled trapera

Tehnikom JEANS postižemo izgled strukture trapera, materijala koji pripada svim generacijama. JEANS je postao simbol modernog načina života. Možemo ga zamisliti i na zidnoj površini koja će prostoru dati moderan izgled.

 

Tehnika "Jeans"
Priprema i postupak izrade

Priprema podloge

 

 1. Zaglađivanje podloge: s Jubolin kitom (Jubolin, P25 ili P50) nehrđajućom gladilicom.
 2. Brušenje površine: otprašivanje dijelova usisavanjem ili s finom metlicom.
 3. Impregnacija: Akril emulzijom (1:1).

Postupak izrade

 

Nanos reljefne mješavine - vertikalno

Sa širokim kistom. Pripremimo mješavinu REVITALprimer: JUBOSILcolor silicate bijeli = 1 : 1. To nanesemo sa širokim kistom u OKOMITOM smjeru. Obavezno vrijeme fiksiranja premaza je 24 h.

 

Nanos reljefne mješavine - vodoravno

Sa širokim kistom. Pripremimo mješavinu REVITALprimer: JUBOSILcolor silicate bijeli = 1 : 1. To nanesemo sa širokim kistom u VODORAVNOM smjeru. Obavezno vrijeme fi ksiranja premaza je 24 h. S time postižemo uzorak pravokutnih linija.

 

Uzorak Antique

Za prvi premaz rijedimo do 10% s vodom. Prvo ga sa širokim kistom nanesemo okomito pa vodoravno. Ako želimo izdašniji nanos Antiqua, nanos ponovimo.

Pogledajte video

Alat i materijal

Alat

 • valjak
 • nehrđajuća gladilica
 • nehrđajuća lopatica
 • brusni papir
 • široki kist

Materijal

 • DECOR Antique
 • Jubosil GF ili Silicate primer
 • Jubolin kit (P25, P50)
 • JUBOSILcolor silicate
 • Revital primer

Ton karta

Pogledajte
DECOR Jeans
DECOR Jeans
Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr