Građevinski "stiropor"

Pri gradnji kuće je prava i pravilno izvedena toplinska izolacija od temelja do strehe jedan od najvažnijih čimbenika. Vlažni prostori nisu primjereni za boravak, škode zdravlju i uništavaju pokućstvo.

Građevinski EUROTHERM EPS stiropor se upotrebljava za toplinsku izolaciju:

  • temelja
  • podova
  • nadvoja
  • pregradnih unutarnjih zidova
  • fasada s oblogom (sendvič fasade)
  • potkrovlja
  • ravnog krova
  • kosog krova.

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr