JUBIZOL Decor - Brick

Opeka je građevinski materijal koji može predstavljati jedinstveni dekorativni izgled. Tehniku je moguće ugraditi na cijelu površinu objekta ili naglasiti određeni arhitektonski detalj.

JUBIZOL DECOR Brick
JUBIZOL DECOR Brick
JUBIZOL DECOR Brick
JUBIZOL DECOR Brick
JUBIZOL DECOR Brick
Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr