JUBIZOL Decor - Natural stone

Imitacija ravno lijepljenog škriljevca objektu daje masivnost i primjerena je za podzide te ostale dijelove objekta koje želimo istaknuti. Ostavlja dojam ekskluzivnosti, dugotrajnosti i moći.

JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr