JUBIZOL Passive

Rješenja za pasivnu gradnju
JUBIZOL Passive

Opis

Sustav JUBIZOL Passive

JUBIZOL PASSIVE je izvedba fasade JUBIZOL kod koje su detalji konstruirani i optimizirani za upotrebu u pasivnoj ili niskoenergetskoj gradnji. Ti standardizirani detalji služe kao uputstvo arhitektu, investitoru i izvođaču kako bi bez dugotrajnih računskih postupaka i konstruiranja pojedinačnih detalja, njihovom upotrebom postigli zrakotjesnu gradnju bez toplinskih mostova.

Prednosti sustava:

  • 10 puta manja potrošnja energije u odnosu na prosječne postojeće objekte;
  • sprječava nastanak toplinskih mostova i mogućnost nastajanja plijesni u unutarnjim prostorima;
  • omogućuje dobivanje raznih financijskih poticaja: EKO subvencije, krediti, nepovratna sredstva, porezne olakšice i slično.

Sustav je ispitan i certificiran od strane Passivhaus instituta i konzorcija Pasivna hiša. JUB je prvi proizvođač toplinskoizolacijskih sustava u Sloveniji sa certifikatom Passivhaus instituta.

    

Upotrebljava se pri gradnji individualnih i višestambenih objekata, poslovnih i industrijskih zgrada, primjeren je za novogradnje kao i za sanacijske radove (određeni detalji) na postojećim objektima. Izolacijska obloga u fasadnom toplinsko izolacijskom sustavu JUBIZOL PASSIVE su ploče od grafitnog ekspandiranog polistirena. U pasivnoj izvedbi su mogući sljedeći JUBIZOL fasadni sustavi:

    JUBIZOL STRONG
•    JUBIZOL PREMIUIM
•    JUBIZOL EPS 

Odabir materijala, njihova upotreba i pravilni postupci ugradnje opisani su u tehničkim listovima za navedene JUBIZOL sustave.

 

Gradnja u pasivnom standardu 

Pasivni objekti mogu biti obiteljske kuće ili višestambene zgrade, poslovne zgrade, škole, sportske hale, dječji vrtići... Pasivna gradnja ne ograničava sadržaj objekta kao ni njegovu veličinu. Visoki životni standard se u ovoj vrsti gradnje postiže tehničkim mjerama na ovojnici zgrade i samom tehnologijom gradnje. Osim ventilacije s povratom topline ne zahtijevaju se nove komponente, ali je potreban značajno drugačiji pristup nego kod klasične gradnje i zahtijevana je suradnja različitih struka već u početnoj fazi projektiranja. Pritom je pasivnim objektima potrebno optimizirati toplinsku izolaciju ovojnice kako bi se postigao što manji gubitak topline, a istovremeno želimo postići optimalne solarne dobitke. Zgrada mora biti konstrukcijski relativno jednostavna, funkcionalna i ugodna korisniku. U fazi projektiranja se navode sve mjere i rješenja za zrakotjesnu gradnju bez toplinskih mostova. Na taj način postižemo vrlo nisku potrošnju energije za rad objekta, manju za tri do četiri puta u usporedbi s novogradnjama izvedenim prema trenutno važećim propisima. U usporedbi s postojećim prosječnim stambenim objektom, potrošnja energije je manja za više od deset puta. Ukoliko kod projektiranja pasivnog objekta zanemarimo samo jedno područje ili ako je gradnja, odnosno izvedba nedovoljne kvalitete, zgrada ne ispunjava stroge kriterije propisanog standarda i ne osigurava željenu udobnost. 

Toplinski mostovi kod pasivne gradnje

Toplinski mostovi su mjesta u vanjskoj ovojnici zgrade gdje je toplinski otpor znatno manji od toplinskog otpora susjednog područja. Drugim riječima, na području toplinskog mosta u zimskom vremenu je toplinski tok iz unutarnjeg, grijanog prostora u vanjski okoliš uvelike povećan. Zato je na tom mjestu temperatura unutarnje površine ovojnice snižena te postoji opasnost od površinske kondenzacije vodene pare i nastanka plijesni. Zbog toplinskih mostova ljeti je povećan toplinski tok prema unutrašnjosti zgrade. Toplinski mostovi imaju veliki utjecaj na potrošnju energije za grijanje i hlađenje zgrade i povećavaju mogućnost razvoja štetnih mikroorganizama, zato želimo postići da se njihov utjecaj smanji na najmanju moguću mjeru.

Osnovno načelo pasivne gradnje jest konstruiranje detalja bez toplinskih mostova koji, suprotno od ciljanog standarda sa što manje gubitaka, predstavljaju veliki udio u toplinskim gubicima energije te narušavaju koncept pasivne gradnje. Računsku provjeru i adekvatnost pojedinih detalja i materijala u sustavu za izgradnju u pasivnom standardu izvodi Passivhaus institut iz Njemačke koji izdaje certifikat u slučaju zadovoljavanja kriterija.

Karakteristike 
Passive House Institute
Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr