Priprema podloge

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

Univerzalni temeljni premaz za dekorativne žbuke

AKRIL Emulzija

AKRIL Emulzija

AKRIL Emulzija

Akrilni temeljni premaz

JUKOL Primer

JUKOL Primer

JUKOL Primer

Dubinski temeljni premaz

REVITAL Primer

REVITAL Primer New generation

REVITAL Primer New generation

Egalizacijski temeljni premaz za premošćivanje mikropukotina

SILICATE Primer

SILICATE Primer

SILICATE Primer

Silikatni temeljni premaz

SILICONE Primer

SILICONE Primer

SILICONE Primer

Silikonski temeljni premaz

VEZAKRIL Primer

VEZAKRIL Primer

VEZAKRIL Primer

Grubi temeljni premaz

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr