Građevinska fizika i sidrenje

Program »JUBIZOL Engineering« vam omogućuje brzi izračun potrebne debljine toplinskoizolacijske obloge i uštede u troškovima grijanja. Na raspolaganju su vam i detaljni pogled u građevinsko-fizikalne osobine građevinskih konstrukcija u rubrici Građevinska fizika, pomoć u izboru pravog fasadnog sustava i knjižnica građevinskih detalja.

JUBIZOL Engineering

Pristup
Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr