Toplinska izolacija

JUBIZOL EPS F - W0

JUBIZOL EPS F - W0

JUBIZOL EPS F - W0

Bijeli fasadni EPS bez preklopa

JUBIZOL EPS F - W1

JUBIZOL EPS F - W1

JUBIZOL EPS F - W1

Bijeli fasadni EPS s preklopom

JUBIZOL EPS F - W2

JUBIZOL EPS F - W2

JUBIZOL EPS F - W2

Bijeli fasadni EPS s rupama

JUBIZOL EPS F - W0 035

JUBIZOL EPS F - W0 035

JUBIZOL EPS F - W0 035

Ploča iz ekspandiranog polistirena - EPS

JUBIZOL EPS F - W1 035

JUBIZOL EPS F - W1 035

JUBIZOL EPS F - W1 035

Ploča iz ekspandiranog polistirena - EPS

JUBIZOL EPS F Graphite - G0

JUBIZOL EPS F Graphite - G0

JUBIZOL EPS F Graphite - G0

Grafitni fasadni EPS bez preklopa

JUBIZOL EPS F Graphite - G1

JUBIZOL EPS F Graphite - G1

JUBIZOL EPS F Graphite - G1

Grafitni fasadni EPS s preklopom

JUBIZOL EPS F Graphite - G2

JUBIZOL EPS F Graphite - G2

JUBIZOL EPS F Graphite - G2

Sivi fasadni EPS s rupicama

EPS F Strong - S0 Premium

EPS F Strong - S0 Premium

EPS F Strong - S0 Premium

Fasadni EPS premium s visokom vodoodbojnošću

EPS F Strong - S0 Graphite

EPS F Strong - S0 Graphite

EPS F Strong - S0 Graphite

Ploče iz polistirena ekspandiranog u kalupu

Ploče Fibran XPS Etics GF

Ploče Fibran XPS Etics GF

Fasadna ploča od ekstrudiranog polistirena

Lamele od mineralne vune

Lamele od mineralne vune

Lamele od mineralne vune za izolaciju fasada

Ploče od mineralne vune

Ploče od mineralne vune

Ploče od mineralne vune za izolaciju fasada

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr