Komponente fasade JUBIZOL

Shematski prikaz fasadnog sustava

Sloj

Komponenta

1

Ljepilo za izolaciju

2

Toplinska izolacija (ploča od ekspandiranog ili ekstrudiranog polistirena, tvrde ploče ili lamele od mineralne vune)

3

Pričvrsnice

4

Temeljna žbuka (gornji i donji sloj)

5

Armaturna mrežica

6

Temeljni premaz

7

Završna dekorativna žbuka

 

 

 

 

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr