JUBIZOL građevinski elementi

Građevinski element

Opis i područje upotrebe

JUBIZOL alu osnovna letva

 

 • upotrebljavamo je za precizno i jednostavno postavljanje izolacijskih ploča u ravnim linijama;
 • za precizno podešavanje vertikalne ravnine fasade;
 • zbog okapnog ruba, sprečava moguće otjecanje vode s fasadnih površina u područje cokla fasade;
 • omogućava preciznu izvedbu okapnog ruba kao i ojačanje ruba fasade na prijelazu iz fasadne površine na podzid fasade;
 • širine: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm;
 • dužine: 2,50 m.

JUBIZOL armaturna mrežica

 • alkalno postojana, plastificirana staklena mrežica koja odgovara zahtjevima ETAG 004;
 • za veća temperaturna ili mehanička opterećenja izvodimo i dvostruko armiranje, u normalnim uvjetima jednostruko armiranje s preklopima;
 • veličina otvora mrežice: 4-5mm x 4-5mm;
 • površinska težina: 165 g/m2 u roli 55 m2 - NOVO;
 • upotrebljavamo ju na cijeloj fasadnoj površini.

JUBIZOL PVC kutnik s mrežicom

 

 

 • PVC kutni profil za armiranje kuteva od 90˚ (vanjski i unutarnji kutevi);
 • omogućuje izradu ravnih rubova špaleta i vanjskih uglova;
 • sprečava mogućnost oštećenja vanjskih uglova fasade;
 • dužina kutnika: 2,5 m.

JUBIZOL fleksibilni kutni profil

 • fleksibilni kutni profil s alkalno otpornom plastificiranom staklenom mrežicom (VWS);
 • upotrebljavamo ga za obradu kuteva većih ili manjih od 90°.

JUBIZOL špaletni profil

 

 • za izradu spojeva između prozora i vrata s fasadom;
 • omogućava brtvljenje fasade na području prozorskih i vratnih okvira;
 • sprečava mogućnost zamakanja na spojevima;
 • prati istezanje fasade i sprečava pucanje spojeva zbog elastične brtvene trake;
 • omogućuje preciznu izvedbu spoja, ravne završne linije te osigurava jednostavno učvršćivanje zaštitne folije za vrijeme ugradnje fasade;
 • širina mrežice: 100 mm; dužina profila: 2,5 m.

JUBIZOL okapni profil

 

 • za izradu ruba okapnice, na prijelazu iz vertikalnih fasadnih površina u horizontalne;
 • sprečava cijeđenje vode s fasadne površine do prozorskih i vratnih okvira;
 • širina mrežice: 100 mm; dužina profila: 2,5 m.

 

DOSTUPNI I OSTALI GRAĐEVINSKI ELEMENTI (PRIČVRSNICE SVIH VRSTA, DILATACIJSKI PROFILI I DRUGO), NA UPIT.

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr