Mase za izravnavanje

Popis masa za izravnavanje

JUBOLIN Reparatur

JUBOLIN Reparatur

JUBOLIN Reparatur

Unutarnja masa za izravnavanje u tubi

JUBOLIN Classic

JUBOLIN Classic

JUBOLIN Classic

Unutarnja disperzivna masa za izravnavanje

JUBOLIN P25 Fine

JUBOLIN P25 Fine

JUBOLIN P25 Fine

Unutarnja masa za izravnavanje za strojni i ručni nanos

JUBOLIN P50 Extra fine

JUBOLIN P50 Extra fine

JUBOLIN P50 Extra fine

Fina unutarnja masa za izravnavanje za strojni i ručni nanos

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

Višenamjenska masa za izravnavanje za strojni i ručni nanos

NIVELIN disperzivni glet

NIVELIN disperzivni glet

NIVELIN disperzivni glet

Unutarnja masa za izravnavanje

JUBOLIN Thermo

JUBOLIN Thermo

JUBOLIN Thermo

Unutarnja masa za izravnavanje sa toplinskim svojstvima

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

Polimer-cementna masa za izravnavanje

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

Vapneno-cementna debeloslojna masa za izravnavanje

JUBOGLET Universal

JUBOGLET Universal

JUBOGLET Universal

Unutarnja gips masa za izravnavanje

JUBOGLET Master 1-6 mm

JUBOGLET Master 1-6 mm

JUBOGLET Master 1-6 mm

Unutarnja bijela glet masa za strojni i ručni nanos

JUBOGLET Hobby kit

JUBOGLET Hobby kit

JUBOGLET Hobby kit

Reparaturni kit na bazi gipsa

JUBOGLET Elektrofix

JUBOGLET Elektrofix

JUBOGLET Elektrofix

Mortna smjesa na bazi gipsa za elektroinstalacijske radove

JUBOFLOOR 1-10

JUBOFLOOR 1-10

JUBOFLOOR 1-10

Tankoslojna samonivelirajuća podna masa za izravnavanje

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr