Temeljni premazi

DRY WALL Primer

DRY WALL Primer

DRY WALL Primer

Temeljni vezni premaz bijele boje

AKRIL Emulzija

AKRIL Emulzija

AKRIL Emulzija

Akrilni temeljni premaz

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr