Sanacija betonskih površina

JUBOSAN C110

JUBOSAN C110

JUBOSAN C110

Antikorozivni vezni mort

JUBOSAN C120

JUBOSAN C120

JUBOSAN C120

Grubi reprofilirajući mort

JUBOSAN C130

JUBOSAN C130

JUBOSAN C130

Betonski fasadni kit

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr