Pokrivne boje za metal na vodenoj osnovi

JUBIN Decor Universal

JUBIN Decor Universal

JUBIN Decor Universal

Pokrivna boja (gloss, matt) za drvo i metal na vodenoj osnovi

JUBIN Metal

JUBIN Metal

JUBIN Metal

Antikorozijska boja za metal

JUBIN Metal Primer

JUBIN Metal Primer

JUBIN Metal Primer

Temeljni premaz za željezo i obojane metale

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr