Fasadni sustavi JUBIZOL

JUBIZOL Premium

JUBIZOL Premium

JUBIZOL Premium

Tehnološki superioran fasadni sustav

JUBIZOL Strong

JUBIZOL Strong

JUBIZOL Strong

Hibridna tehnologija mikroarmiranja osigurava vrhunsku čvrstoću

JUBIZOL Micro Air

JUBIZOL Micro Air

JUBIZOL Micro Air

Izrazito paropropustan fasadni sustav

JUBIZOL EPS

JUBIZOL EPS

JUBIZOL EPS

Sustav po mjeri na toplinskoj izolaciji iz polistirena

JUBIZOL MW

JUBIZOL MW

JUBIZOL MW

Sustav po mjeri na mineralnoj vuni

JUBIZOL Kulirplast

JUBIZOL Kulirplast

JUBIZOL Kulirplast

Jedini certificirani sustav za podzid

 

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr