Fasadna ljepila i mortovi za lijepljenje

JUBIZOL Ultralight fix

JUBIZOL Ultralight fix

JUBIZOL Ultralight fix

Lagano fasadno ljepilo i temeljna žbuka

JUBIZOL Strong fix

JUBIZOL Strong fix

JUBIZOL Strong fix

Dodatno mikroarmirano fasadno ljepilo i temeljna žbuka

JUBIZOL Microair fix

JUBIZOL Microair fix

JUBIZOL Microair fix

Bijelo paropropusno fasadno ljepilo i temeljna žbuka

JUBIZOL lepilna malta

JUBIZOL Lepilna malta

JUBIZOL Lepilna malta

Vrhunska mikroarmirana mortna smjesa

JUBIZOL Lepilna malta gruba

JUBIZOL Lepilna malta gruba

JUBIZOL Lepilna malta gruba

Fasadno ljepilo i temeljna žbuka sa povećanom granulacijom

JUBIZOL Lepilna malta Winter

JUBIZOL Lepilna malta Winter

JUBIZOL Lepilna malta Winter

Ljepilo i temeljna žbuka za zimske uvjete

JUBIZOL EPS lepilna malta

JUBIZOL EPS lepilna malta

JUBIZOL EPS lepilna malta

Ljepilo i temeljna žbuka u EPS fasadnim sustavima

JUBIZOL Ljepilo

JUBIZOL Ljepilo

JUBIZOL Ljepilo

Fasadno ljepilo

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr