Brošura JUBIZOL

U brošuri možete pročitati detaljnije o fasadnim sustavima, komponentama i tehničkim karakteristikama, prednostima ugradnje toplinske izolacije i ostale detalje vezane uz zaštitu i uređenje fasadnih površina vašeg objekta.

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr