Saniranje i renoviranje

JUBOSAN W110

JUBOSAN W110

JUBOSAN W110

Sanirni špric WTA

JUBOSAN W120

JUBOSAN W120

JUBOSAN W120

Podložna sanirna žbuka WTA

JUBOSAN W130

JUBOSAN W130

JUBOSAN W130

Sanirna žbuka WTA

JUBOSAN NHL Base 110

JUBOSAN NHL Base 110

JUBOSAN NHL Base 110

Sanirni špric za upojne površine

JUBOSAN NHL Finish 130

JUBOSAN NHL Finish 130

JUBOSAN NHL Finish 130

Hidraulično - vapnena masa za izravnavanje

JUBOSAN NHL Fill 120

JUBOSAN NHL Fill 120

JUBOSAN NHL Fill 120

Hidraulično - vapnena sanacijska žbuka

JUBOSAN R-100

JUBOSAN R-100 (Renovirna žbuka)

JUBOSAN R-100 (Renovirna žbuka)

Mikroarmirana masa za izravnavanje

JUBOGLET Strong

JUBOGLET Strong

JUBOGLET Strong

Dvokomponentna cementna fasadna masa za izravnavanje

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr