Alge i plijesni na fasadnim površinama

Imate poteškoća s algama i plijesnima na fasadnim površinama? Svojoj fasadi osigurajte zaštitu i produžite životni vijek!

Problem

Sustavno rješenje u 4 koraka

Alge i plijesni na fasadnim površinama

  1. Visokotlačno pranje i čišćenje površine.
  2. Dezinfekcija ALGICID-om Plus.
  3. Nanos mikroarmiranog temeljnog premaza REVITAL Primer NG.
  4. Bojanje mikroarmiranom fasadnom bojom REVITALCOLOR.
 
 

Sustavna rješenja su informativna. Za više informacija tj. za rješenje konkretnog primjera se obratite u našu tehničku službu.

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr