Zaštita okoliša

Trajna briga za zdrav i siguran radni i životni okoliš te ulaganje u moderne, tehnologije koje su neškodive za okoliš su temeljni uvjeti za stabilnu i sigurnu budućnost. To se vidi u sljedećim aktivnostima tvrtke:

Razvoj proizvoda neškodivih za zdravlje i okoliš

Proizvodnja tvrtke JUB se gotovo u cijelosti temelji na proizvodima na vodenoj osnovi, koji su ugodni za ljude i okoliš.

Zaštita voda

JUB je mali potrošač pitke vode i težimo smanjivanju potrošnje po toni proizvedenog proizvoda. Nastalu tehnološku vodu već nekoliko desetljeća kemijski a zatim i biološki čistimo.

Postupanje  s otpadom

Za postupanje otpadom je važno spriječiti njihovo nastajanje na izvoru i ponovno ga upotrijebiti u proizvodnji. Dugi niz godina odvojeno sakupljamo otpad, što omogućuje predaju otpadaka u obradu ili energetsko korištenje, koje ima prednost pred odlaganjem.

Vlastita proizvodnja energije

JUB  već nekoliko desetljeća proizvodi struju u malim hidroelektranama, kojima zadovoljavamo gotovo četvrtinu potreba u proizvodnjama Videm i Dol.

Suradnja s lokalnom zajednicom

JUB se intenzivno uključuje u razvoj i ekološko djelovanje lokalne zajednice. Bili smo pokretači gradnje skupnog biološkog stroja za čišćenje s općinom Dol. Stroj ima ukupni kapacitet 4000 populacijskih ekvivalenta i namijenjena je čišćenju komunalnih otpadnih voda Općine Dol (do 70%) i tehnoloških voda tvrtke JUB (30%).

Sudjelovanje u europskim projektima

U tvrtki JUB smo 1999. pristupili programu odgovornog ponašanja (Responsible care) te tako povećali brigu za zdravlje, sigurnost i okoliš, dodatno stimulirali zaposlene za neprekidno poboljšanje i poboljšali komunikaciju unutar i izvan kemijske industrije. To dokazujemo certifikatom i logotipom POR. JUB je partner u europskoj kampanji za održivu energiju, inicijativi Europske komisije u okviru programa Inteligentna energija Europa (2003–2006) koja će doprinijeti dosizanju ciljeva energetske politike europske unije na području obnovljivih izvora energije, energijske učinkovitosti, čistog prijevoza i alternativnih goriva. Razvojnim projektom novog Tehnološko razvojnog centra u Dolu pri Ljubljani, koji je već sam po sebi značajan doprinos u razvoju obnovljivih i sigurnosnih sustava, JUB je u suradnji sa Sveučilištem u Ljubljani postao partner za  Europu održive energije 2005–2008.

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr