Tehnološka rješenja detalja na JUBIZOL sustavima garancija trajnosti i kvalitete 16.12.2020

Tehnološka rješenja detalja na JUBIZOL sustavima garancija trajnosti i kvalitete

 

 

 

? Datum: 16.12.2020

Početak: 10:00

Trajanje: 60 minut

 

Agenda

9:55-10:00 Povezivanje i uključivanje u ZOOM aplikaciju

10:00-10:05 Uvod i prezentacija agende stručnog seminara – Iztok Kamenski

10.05 –10:10 Važnost donjih dijelova fasada i ispitivanja prema ETA 004 -  Iztok Kamenski

10:10-10:25 Obrada podzida u ETICS sustavima – Aleš Kovač

10:25-10:40 Obrada otvora na ETICS sustavima – Ivica Vlahek

10:40-11:00 Testiranje kvalitete pričvrsnica i njihove karakteristike – LESKOVEC /Iztok Kamenski

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr